fbpx

Nearshore

Vad är Nearshoring och varför har den en stark tillväxt?

Pandemin har påverkat både hur vi lever och arbetar. Detta faktum har bidragit till en snabb tillväxt och användning av digitala lösningar för möten och arbete på distans. Det innebär i sin tur att det skapats nya möjligheter för företag att hitta resurser i länder som Polen, Tjeckien, Rumänien och Bulgarien, nearshore-länder. Rebtech har samarbete med ett stor antal It-företag inom nearshore som har en klar fokus på BI-utveckling och som är vana att jobba remote för internationella företag.
 
Nearshoring kontra Offshoring
Offshoring är sedan lång tid tillbaka vanligt förekommande hos många större företag. Med Offshoring menas att företag använder externa resurser från fjärran länder-företrädesvis från Asien. Rebtech har valt att arbeta med länder inom Europa/nearshore för att vi anser att det passar bäst för just utvecklingsprojekt inom Business Intelligence.

Nedan  är en sammanställning på de skillnader vi upplever mellan dessa alternativ:

Rebtech har avtal med flera BI-partners inom nearshore, sammanlagt över 1000 BI-konsulter med kompetens på alla BI-plattformar. Vi hittar det ni söker.

Vi jobbar själva med BI och har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hitta rätt konsult , intervjua och göra korrekta urval.

Vi rekryterar hela ditt nearshore-team och kan också leda detta med någon av våra egna BI-Team Leads.

Timpriser på en BI-konsult från nearshore ligger c:a 30-50% lägre jämfört med motsvarande svenska konsulter. I timpriset för en BI-resurs från nearshore ingår all den service vi tillhandahåller.

I de kontrakt Rebtech tecknat med partners är minsta uppsägningstid 1 månad för de nearshore-konsulter som anlitas.

Rebtech AB är din avtalspartner och avtal skrivs enligt svenska lagar och förordningar

Område Nearshore Offshore
Kultur & kommunikation
Liknar svensk kultur med mycket egna initiativ
Stor skillnad kräver mer styrning och detaljerade specifikationer
Tidsskillnad
0-1 h
Upp till 10 h
Restid
2-4 h
24 h
Språk
Engelska
Engelska
Leveranskvalitet
Mycket god
Varierande
Personalomsättning
Låg
Hög
Datasäkerhet & lagstiftning
Inom EU - GDPR
Utanför EU
Tillgänglighet
Stor
Oändlig
Kostnad jmf med svenska resurser
30-40 % lägre
50-75 % längre

Kontakta oss avseende hållbar arkitektur

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan för fortsatt diskussion

Ladda ner rapporten: BI-Managers - redo att satsa men vart är man på väg?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan

Anmäl dig till Seminaret

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan för att anmäla dig.

Ladda ner dokument om Bemanning med Nearshoring

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan