fbpx

Öka din leveransförmåga i Data & Analytics teamet för att bli datadriven!

Verksamheten är Data & Analytics teamets viktigaste kund. För att tillfredställa deras behov krävs hög tilltro till dataplattformen, snabbhet i framtagande av analyser och rapporter och god datakvalitet. För att lyckas med detta är kravet på ett väl fungerande team en nyckelfråga.  

Utmaningar

Vilka är de största utmaningarna enligt BI-Managers?

 • I vår nyligen genomförda kundundersökning bland BI-Managers fanns det tre utmaningar som stack ut:
 • 48% anger att verksamheten inte litar på dataplattformen
 • 29% anger”time to market”
 • 25% anger datakvalitet
 • 25% genomför ingen uppföljning av sina mål. 

Rebtech har idenfierat fem områden som vi vet fungerar för att skapa en högpresterande Data & Analytics team: 

 1. Utveckla ett  inkluderande ledarskap med tydliga mål
 2. Balansera och optimera din backlog
 3. Skapa delleveranser med snabb återkoppling
 4. Utnyttja standardiserade processer & metoder
 5. Minimera beroenden och väntetider med team som kan ta helhetsansvar

Ladda ned rapporten ”BI-Managers – Redo att satsa men vart är man på väg?”

Prata med våra experter 

Niklas Westerholm Produktägare/Förändringsledare
niklas.westerholm@rebtech.se

Christoffer Atle

Christoffer Atle - Senior Projektledare christoffer.atle@rebtech.se

Kontakta oss för rådgivning

Ta tempen på förmågan inom Data & Analytics teamet!

Hur ser processen ut?

Fördelar med en översyn

 • Få en samlad bild av verksamhetens behov

 • Säkerställ att teamet har tydliga mål och rätt prioriteringar

 • Etablera rätt kompetens i teamet för uppgiften

 • Verifiera att affärsmål och förmågor är balanserade

 • Ta fram tydlig och prioriterad plan

Kundreferenser

Ladda ner rapporten: BI-Managers - redo att satsa men vart är man på väg?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan

Kontakta oss avseende hållbar arkitektur

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan för fortsatt diskussion