fbpx

Öka din leveransförmåga i Data & Analytics teamet för att bli datadriven!

Verksamheten är Data & Analytics teamets viktigaste kund. För att tillfredställa deras behov krävs hög tilltro till dataplattformen, snabbhet i framtagande av analyser och rapporter och god datakvalitet. För att lyckas med detta är kravet på ett väl fungerande team en nyckelfråga.  

Utmaningar

Vilka är de största utmaningarna enligt BI-Managers?

 • I vår nyligen genomförda kundundersökning bland BI-Managers fanns det tre utmaningar som stack ut:
 • 48% anger att verksamheten inte litar på dataplattformen
 • 29% anger”time to market”
 • 25% anger datakvalitet
 • 25% genomför ingen uppföljning av sina mål. 

Rebtech har idenfierat fem områden som vi vet fungerar för att skapa en högpresterande Data & Analytics team: 

 1. Utveckla ett  inkluderande ledarskap med tydliga mål
 2. Balansera och optimera din backlog
 3. Skapa delleveranser med snabb återkoppling
 4. Utnyttja standardiserade processer & metoder
 5. Minimera beroenden och väntetider med team som kan ta helhetsansvar

Ladda ned rapporten ”BI-Managers – Redo att satsa men vart är man på väg?”

Prata med våra experter 

Niklas Westerholm Produktägare/Förändringsledare
niklas.westerholm@rebtech.se

Christoffer Atle

Christoffer Atle - Senior Projektledare christoffer.atle@rebtech.se

Kontakta oss för rådgivning

Ta tempen på förmågan inom Data & Analytics teamet!

Hur ser processen ut?

Fördelar med en översyn

 • Få en samlad bild av verksamhetens behov

 • Säkerställ att teamet har tydliga mål och rätt prioriteringar

 • Etablera rätt kompetens i teamet för uppgiften

 • Verifiera att affärsmål och förmågor är balanserade

 • Ta fram tydlig och prioriterad plan

Kundreferenser

Ladda ner rapporten: BI-Managers - redo att satsa men vart är man på väg?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan

Kontakta oss avseende hållbar arkitektur

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan för fortsatt diskussion

Anmäl dig till Seminaret

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan för att anmäla dig.

Ladda ner dokument om Bemanning med Nearshoring

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan