fbpx

Molnets påverkan på Data & Analytics​

Vad måste man tänka på när man bestämt sig för att gå till molnet?

Molnet har revolutionerat Data & Analytics genom att erbjuda en flexibel och skalbar plattform för datahantering och analys. Det möjliggör lagring och bearbetning av stora datamängder utan kostsamma infrastrukturer och ger tillgång till avancerade verktyg som maskininlärning och artificiell intelligens. Dess enkla skalbarhet möjliggör anpassning efter företagens behov och säkerställer att de kan hantera snabba förändringar och tillväxt. Det finns dock ett antal överväganden som måste göras för att lyckas med din implementation. Läs mera vad våra experter säger nedan.

Utmaningar

I vår kundundersökning från 2023 uttryckte BI-Managers 25% som sin största framtida utmaning att gå till molnet. Om man bryter ned utmaningarna finns följande lärdomar att ta hänsyn till. 

Strategi & Ledning: Innan genomförandet är det av avgörande betydelse att engagera alla parter i lösningen – genom att ha interna och expertdiskussioner och att vara transparenta.

I alla datalagerprojekt är det viktigt att börja småskaligt – genom att uppnå snabba framgångar som visar på framsteg för alla intressenter.

Teknik & Plattform: ”Mer cancellering” är nyckeln – Det innebär att provisoriskt testa och anpassa sig. Genom att inaktivera oanvända tjänster och arbeta smart undviks onödiga kostnader.

Implementera strikt kostnadskontroll och övervakning från början, och använd autoscaling ännu effektivare.

Arkitektur: En genomtänkt, modulär och skiktad arkitektur är avgörande för att effektivt utnyttja molnets kapacitet inom dataanalys och BI. Detta ger en robust grund för tillväxt och anpassning.

Arbetssätt & Organisation: Välj de rätta verktygen för teamet – Ett team som är bekant med och kunnigt om sin teknikstack är mer produktivt och kan leverera högre värde.

Prata med våra experter inom moln-arkitektur

Stefan Marberg

Stefan Marberg - Senior Dataarkitekt stefan.marberg@rebtech.se

Alexander Hallsten

Alexander Hallsten - Senior Dataarkitekt alexander.hallsten@rebtech.se

Kontakta oss för rådgivning

Cloud assesment blueprint

Hur ser processen ut?

Fördelar med en översyn

  • Hitta den optimala molnlösningen utifrån era behov

  • Etablera rätt kompetens i teamet för uppgiften

  • Få hjälp att undvika vanliga fallgropar

  • Ta fram en tydlig och prioriterad plan

Kundreferenser

Kontakta oss avseende hållbar arkitektur

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan för fortsatt diskussion

Ladda ner rapporten: BI-Managers - redo att satsa men vart är man på väg?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan

Anmäl dig till Seminaret

Skriv in dina kontaktuppgifter nedan för att anmäla dig.

Ladda ner dokument om Bemanning med Nearshoring

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan